Kjellman – fotografier

Karin Kjellman (1915-2011) – min farmor

Några bilder (de på Karin och Karin och Dagmar) är från Digitalt museum http://www.digitaltmuseum.se

Gustaf Hilding Kjellman (1885-1953) – min farmorsfar

Frans Reinhold Kjellman (1846-1907) – min farmors farfar

Johan Abrahamsson Kjellman (1812-1880) – min farmors farfarsfar och den som tog namnet Kjellman