Släkten Kjellman

Den första som antog efternamnet Kjellman i vår släkt var Johan (Johannes) Abrahamsson f. 1812-10-25 i Locketorp i Skaraborgs län.

Föräldrarna bodde i torpet Källsäter (ett av flera torp) i Locketorp och det är förmodligen detta som var till grund för efternamnet Kjellman.

Johan Kjellman fick gå i skola i Skara och fick sedan anställning som kontorselev på Brömmö glasbruk.

En egen sida om glasbruken och vår släkts historia kopplat till dem finns här:
https://cicilo.blog/glasbruk/